İletişim

  • E-mail   : info@cansandental.com
  • Telefon : +90 232 421 59 65
  • GSM      : +90 532 241 67 47
  • Faks      : +90 232 464 88 74
  • Adres    :  Cumhuriyet Blv. No.181 D.3 Şafak Apt. 35220 Alsancak-İZMİR

Diş Beyazlatma

Bilim ve teknolojide meydana gelen birçok gelişme modern yaşamdaki tercihlerimizi etkilemektedir. Günümüzde estetik kaygılar, fonksiyonel özelliklerin önüne dahi geçebilmekte ve diş hekimlerden estetik problemlere de çözüm olabilecek yeni tedavi yöntemleri talep edilmektedir. Bu istekler karşısında diş hekimliğinde de yeni gelişmeler görülmüştür. Fonksiyon ile estetiği birlikte sunabilen malzemeler ve teknikler geliştirilmiştir. Böylece hem kaybedilmiş çiğneme fonksiyonu hem de estetik özellikler geri kazandırılabilmektedir. Ancak fonksiyon bozukluğunun olmadığı yalnızca estetik bozuklukların bulunduğu durumlar için doğal dişlerimize minimum zarar verebilecek yöntemler uygulanmalıdır. Bu yöntemlerin en başında da dişlerin beyazlatılması gelmektedir.
 
Beyazlatma nasıl gerçekleşir?
 
Diş lekeleri ışığa bağlı olarak çeşitli renk yansımaları veren moleküllerin sonucudur. Bu moleküllere kromofor adı verilir. Birçok kromofor renkli olarak görünür çünkü kimyasal olarak bir veya birden fazla Karbon-Karbon ikili bağına sahiptir. Peroksitler (hidrojen peroksit ve karmabit) Peroksit Radikallerine ayrışırlar. Peroksit radikalleri elektronik bir yük taşımayan (iyonların tersine) molekül parçalarıdır ve tekil, eşleşmemiş elektrona sahiptirler. Radikaller aşırı derecede aktiflerdir ve ikili bağlara yüksek meyilleri vardır. Kromoforun ikili bağlarına peroksit radikalleri saldırırlar ve ikili bağları yok ederler. İkili bağlar ya tamamen kırırlırlar ya da tekil bağlar haline dönüşürler. Ortaya çıkan molekül renksizdir ve böylece dişin daha beyaz görünmesini sağlar.
 
 
Beyazlatma işlemi iki şekilde yapılabilir;
 
I. Home Bleaching (Ev Tipi); Hekimin ağızdan ölçü almasını takiben, dişlerin üzerine takabilecek ince ve elastik kalıpları hazırlanır. Bireysel olarak hazırlanan özel kalıbın ön bölgesindeki ufak haznelere hasta evde ilaç yerleştirerek bu kalıbı dişlerin üstüne günde en az 4-8 saat süreyle takar. Bu işlemin uyku esnasında yapılması, gece tükürük salgısı azaldığından beyazlatmanın etkinliğini arttırır ve hastanın günlük yaşantısını etkilemez. Beyazlatma uygulaması sonrasında plaklar ağızdan çıkarıldıktan sonra dişlerin fırçalanması ve ilacın ağızdan uzaklaştırılması tavsiye edilmektedir. Tedavi, elde edilecek beyazlık derecesi ve de dişlerde oluşabilecek hassasiyete bağlı olarak ortalama 1-4 hafta içinde sonlandırılmalıdır.
 
Bu tedavi esnasında özellikle çay-kahve ve şarap gibi boyar maddelerle sigara tüketiminden kaçınılmalıdır.
 

 

II. Office Bleaching (Muayenehane Tipi); Bu yöntem klinikte ve de hekim kontrolünde yapılan beyazlatmadır. Burada kullanılan solüsyonun ev tipinde kullanılana oranla çok daha yüksek konsantrasyonda olması, tecrübeli bir hekimin kontrolünü gerektirmektedir. Bu yöntemde tedavi süresi çok daha kısa olacaktır, ancak hassasiyet riski artabilmektedir. Her iki yöntemde etkin olmasına rağmen tercih, renklenmenin derecesine, tedavinin ne kadar çabuk sonlandırılmak istendiğine ve hekimin görüşüne bağlıdır. Her iki yöntemde de özellikle unutulmaması gereken nokta, elde edilen beyazlığın ömür boyu kalıcı olmamasıdır. Daha önceden renklenmeye neden olan etmenlerin devamlılığı ve de özellikle çay-kahve ve şarap gibi boyar maddelerle sigara tüketiminin miktarı, renklenmenin geri dönüş süresini belirleyecektir.